Vítejte v MICROSHOPU PESACH.cz

Ze všech velkých židovských svátků je Pesach tím nejdůležitějším, a to nejen díky své náboženské podstatě, ale především kvůli nařízením, které jinak v běžném životě Žid nemusí dodržovat. Pesach je výjimečným svátkem, a výjimečný je proto i jeho průběh.

Abychom dokázali Pesach pochopit, musíme se vrátit zpátky v čase až do doby starověkého Egypta. Zde se totiž původní Židé usadili po dlouhých útrapách spojených s hladomorem a vytvořili poprvé skutečný národ, což se nezamlouvalo tehdejšímu Faraonovi, který proto nechal Židovský národ zotročit.

Židovský lid trpěl pod nadvládou Faraona. Volal po Hospodinově milosti a své záchraně. A On je vyslyšel. Mojžíš, původem Žid, který byl vychován ve Faraonově paláci, vyvedl svůj lid z tyranské nadvlády.

Toto osvobození se dodnes připomíná oslavou svátku Pesach, svátkem nekvašených chlebů. Hlavní tradicí je po dobu trvání tohoto svátku vynechání kvašených potravin z jídelníčku. Seznam tradic je však mnohem delší.

Náš e-shop PESACH.cz Vám nabízí sortiment zboží vztahující se k tomuto svátku. Pomůže Vám snáze sehnat vše potřebné, aby Vaše oslava Pesachu byla důstojnou připomínkou doby, kdy se Židé konečně mohli nazvat svobodným národem.

E-shop www.PESACH.cz je mikroobchodem pod správou www.jewish-eshop.cz, nabízejícím široký sortiment produktů s židovskou tématikou a košer vína. Je rovněž spřízněn s www.shekel.cz, multikulturním internetovým magazínem.